Wonen met Zorg

Wonen met zorg is een woonwens waarbij de zorgbehoefte van mensen met een geestelijke, verstandelijke of lichamelijke beperking combineert met de woonbehoeften van particuliere verzorgers, die daarbij structureel willen ondersteunen. De bedoeling is om mensen met een beperking, met hulp van naasten zo zelfstandig mogelijk te laten wonen, leven en functioneren in hun eigen leefomgeving.

1 Building