Meerdere Generatie Woningen

Nu we het steeds drukker krijgen als gezin met drie kinderen en twee carrières, zou het toch handig zijn als opa en oma dicht in de buurt wonen. Dan kunnen ze nu makkelijk bijspringen in het spitsuur; samen met ons koken en eten. Maar ook even oppassen wordt dan veel makkelijker. Als de kinderen groter zijn kunnen zij (en wij) ook weer makkelijk voor onze (groot)ouders zorgen.
Waarom dus niet in hetzelfde gebouw wonen. Jong en oud samen… dat maakt het ook makkelijker met de hypotheek!