Autarkisch hofje

Energieneutrale woningen rondom een hofje. De binnenruimte doet dienst als (kruiden)tuin en speelplaats voor de kinderen, ontmoetingsplaats voor bewoners, energiebuffer en waterzuivering van de huishoudens en collectieve parkeerplaats voor deelauto’s.